Pravni pojmi

Urednik tega spletnega mesta ("spletno mesto") je:

SEB DEVELOPPEMENT, a Société par Actions Simplifiées po francoski zakonodaji, z delniškim kapitalom 3.000.000 evrov in registriranim sedežem na naslovu 4 Chemin du Petit Bois, 69130 ECULLY, številka registracije B 016 950 842 RCS Lyon - Tel. 0033 4 72 18 18 18 Faks 0033 4 72 18 16 55

Glavni urednik ("Directeur de publication") spletnega mesta je:

Gilles PELISSIER

Ponudnik gostovanja spletnega mesta je:

EOLAS, a Société à Responsabilité Limitée po francoski zakonodaji, z delniškim kapitalom 228.988 evrov in registriranim sedežem na naslovu 29 rue Sevran, 38000 GRENOBLE, številka registracije B 382 198 794 RCS Grenoble – Tel. 04 76 44 50 50 Faks 04 76 44 00 41

Splošne informacije o tem spletnem mestu:

Lastnik tega spletnega mesta je SEB DEVELOPPEMENT, ki ima sedež na BP 172, 69134 Ecully cedex, Francija.

SEB DEVELOPPEMENT je del skupine Groupe SEB. Groupe SEB pomeni vsa podjetja, ki so neposredno ali posredno povezana s SEB SA , 4 M, Chemin du Petit Bois, Cedex 69132 ECULLY - Tel. 04 72 18 18 18 , Faks 04 72 18 16 55


Pogoji uporabe

1. Uvod

Preden dostopite do tega spletnega mesta pazljivo preberite te Pogoje uporabe, v katerih so opisani splošni pogodbeni pogoji, ki se uporabljajo za uporabo spletnega mesta, in so dostopni na povezavi Pravni pojmi..

2. Sprejetje Pogojev uporabe

Z dostopom do tega spletnega mesta in/ali njegovo uporabo potrjujete, da sprejemate te Pogoje uporabe in vsa pravila ter pogoje, ki jih vsebujejo ali na katere se sklicujejo.

Če ne sprejemate vseh obveznosti, nekaterih obveznosti ali Pogojev uporabe oziroma pogojev, ki jih vsebujejo, vas prosimo, da tega spletnega mesta ne uporabljate.

3. Sprememba spletnega mesta in Pogojev uporabe

Celotno spletno mesto in/ali te Pogoje uporabe oziroma njun del lahko kadar koli spremenimo brez predhodnega obvestila. Pogoje uporabe in pogoje, na katere se sklicujejo, morate redno preverjati, da ostanete informirani o pogojih, ki veljajo za vas.

Če to spletno mesto uporabljate po spremembah teh Pogojev uporabe ali spletnega mesta, to pomeni, da sprejemate spremembe.

4. Intelektualna lastnina

Izrecno potrjujete, da smo izključni lastnik vseh sestavnih delov tega spletnega mesta, kar med drugim vključuje besedilo, fotografije, ilustracije, video, zvok, obliko, videz, strukturo, koncepte, blagovne znamke, logotipe, tehnične in grafične rešitve, zbirke podatkov, programsko opremo, izvorno kodo, ki je na voljo v spletnem mestu in/ali se prenaša prek spletnega mesta.

Vsaka reprodukcija, predstavljanje, prirejanje, spreminjanje, objava, prenos, sprememba, vdelava v drugo spletno mesto, komercialna uporaba in/ali celotna ali delna ponovna uporaba spletnega mesta ali njenih elementov s kakršnimi koli sredstvi in na kakršnem koli mediju je strogo prepovedana.

Vsaka nepooblaščena uporaba spletnega mesta ali njegove vsebine in informacij, razkritih v njem, sproži odgovornost uporabnika in predstavlja kršitev, ki se kaznuje po členih L. 335-2 francoskega Zakona o intelektualni lastnini.

Ista prepoved se uporablja za zbirke podatkov, če obstajajo v spletnem mestu, ki so zaščitene z določbami člena L. 341-1 in naslednjih francoskega Zakona o intelektualni lastnini. Vsaka reprodukcija ali priklic zato sproži odgovornost uporabnika.

Tega člena se ne sme razlagati tako, da bi omejeval kateri koli drugi razlog za ukrepanje proti osebam, odgovornim za nepooblaščeno uporabo spletnega mesta ali njegove vsebine.

5. Odgovornost in dostop do spletnega mesta

Vsi podatki, informacije in objave, ki so dostopne v tem spletnem mestu ali se iz njega prenesejo, se zagotavljajo v informativne namene in nikakor niso izčrpne. Ne jamčimo za točnost, popolnost ali ažurnost informacij, ki so na voljo v spletnem mestu. Informacije v tem spletnem mestu lahko vsebujejo tehnične netočnosti in/ali tipografske napake. Te informacije se lahko občasno spreminjajo in spremembe se vnesejo v nove različice.

Ne moremo jamčiti, da v spletnem mestu ni okvar, napak ali hroščev, oziroma da se jih lahko odpravi, in da bo spletno mesto delovalo brez prekinitev ali napak oziroma je združljivo z opremo katere koli vrste.

Potrjujete, da imate spretnosti, vire in znanje, ki je potrebno za uporabo spletnega mesta. Potrjujete tudi, da ste med dostopanjem do spletnega mesta popolnoma odgovorni za ohranjanje in varnost integritete svojih podatkov, strojne in programske opreme.

Niti mi niti katero koli podjetje, povezano s skupino GROUPE SEB, ne odgovarja za nobeno neposredno ali posredno škodo, ki nastane z uporabo spletnega mesta, vsebine spletnega mesta ali katerega koli drugega elementa, ki je prisoten v strežnikih, na katerih gostuje spletno mesto.

Pridržujemo si pravico, da kadar koli in brez obvestila, iz kakršnega koli razloga in popolnoma po lastni presoji spremenimo, omejimo, začasno prekinemo ali ukinemo dostop do celotnega spletnega mesta ali njegovih delov, kar brez omejitev vključuje vsebino, funkcionalnost in ure razpoložljivosti. V primeru nedostopnosti spletnega mesta se od nas v nobenem primeru ne more zahtevati nikakršna odgovornost.

Če imate pripombe in predloge glede spletnega mesta, se obrnite na skrbnika spletnega mesta..

6. Zaupnost

Osebni podatki, predloženi ali zbrani prek spletnega mesta, se uporabljajo samo v skladu z našo politiko zasebnosti in veljavnimi Pogoji uporabe ter so predmet Politike zasebnosti, ki je objavljena v spletnem mestu.

7. Povezave na druga spletna mesta

Spletno mesto omogoča dostop do drugih spletnih mest prek hiperpovezav. Teh spletnih mest ne upravljamo in ne moremo nadzorovati njihove vsebine. Skladno z navedenim v nobenem primeru ne moremo prevzeti odgovornosti za vsebino teh spletnih mest in za zbiranje ali prenos osebnih podatkov, nameščanje piškotkov ali kakršne koli druge podobne procese.

8. Varstvo podatkov

Informacije, zbrane prek spletnega mesta, so predmet obdelave podatkov s strani podjetja SEB DEVELOPPEMENT, nadzornika podatkov. Skladno s francoskim Zakonom o varstvu podatkov (Loi Informatique et Libertés) št. 78-17 z dne 6. januarja 1978, kot je bil spremenjen z Zakonom št. 2004-801 z dne 6. avgusta 2004, je bilo to spletno mesto priglašeno francoskemu Uradu za varstvo podatkov (CNIL).

Vsaka oseba, o kateri podatki se zbirajo in obdelujejo v spletnem mestu, ima pravico do dostopa, popravka in izbrisa vseh osebnih podatkov v zvezi z njo in pravico do nasprotovanja obdelavi njenih podatkov iz upravičenih razlogov. Če želite uveljaviti navedene pravice, lahko vzpostavite stik z nami, tako da nam pišete na naslednji naslov:

SERVICE CONSOMMATEURS TEFAL

TSA 92002
69134 Ecully Cedex
Tél. 09 74 50 47 74
Fax 04 37 59 10 20

You can also contact the customer service

9. Avtorji

Zasnova, oblikovanje in koordiniranje spletnega mesta ter priprava vsebine: agence-evolve.com